KURUMSAL

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Ba?aran karde?ler (BK) Ba?aran kauçuk 1989 dan gelen tecrübesiyle 1996 y?l?nda kendi i?ini kurmu? olup

 kauçuk sünger ihtiyac? kar??layacak ekip ve makinalara sahiptir