ÜRÜN GRUPLARIMIZ

ELASTOMER BETON VE SIVA POMPASI TEM?ZLEME TOPLARI

ELASTOMER BETON VE SIVA POMPASI TEM?ZLEME TOPLARI

Ürünlerimiz (Nr Natural) Do?al Kauçuktan ?mal Edilmektedir

15 Mm. ve Üzeri Temizleme Toplar? Yap?lmaktad?r

Ar-Ge Çal??malar?nda Test Edilmi? Olup Özel Formülü Sayesinde A??nmalara Ve Y?rt?lmalara Kar?? Direnci Yüksek Olup Daha Uzun Süre Kullan?m Sa?lar

Sipari? Üzeri ?stenilen Yo?unlukta Ve Gözenekte Temizleme Toplar? Yap?lmaktad?r.

Ürünlerimiz Kontrol Edildikten Sonra Ambalajlan?r.