ÜRÜN GRUPLARIMIZ

PR?ZMA ÇE??TLER?

PR?ZMA ÇE??TLER?

?stenilen Ebatlarda Prizma Yap?lmaktad?r

Küp Prizma Çe?itleri

Silindir Prizma Çe?itleri

Kare Prizma Çe?itleri

?stenilen Yo?unlukta Ve Gözenekte Kesik Veya Silindir ?eklinde Yap?lmaktad?r.